GDPR

PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

1.Informații generale

Confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă una dintre preocupările principale ale WIFI WORLD SRL, cu sediul în Fagaras, Str. Gheorghe Doja, nr.86. Prin urmare, WIFI WORLD S.R.L. urmărește în permanență asigurarea prelucrării datelor cu caracter personal în strictă conformitate cu principiile privind protecția datelor.

Monitorizarea respectării cerințelor legale în acest domeniu este asigurată inclusiv de către responsabilul cu protecția datelor desemnat în cadrul WIFI WORLD S.R.L., având următoarele date de contact: office@wifiworld.ro.

Prezenta politică de confidențialitate vizează datele cu caracter personal ale clienților WIFI WORLD S.R.L. și ale celorlalți utilizatori ai acestei pagini de internet. Prin date cu caracter personal se înțelege orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă, colectate prin intermediul acestei pagini de internet www.wifiworld.ro

 

2. Scopurile prelucrării:

Prelucram aceste date, in urmatoarele scopuri:

2.0. Pentru prestarea serviciilor Wifi World in beneficiul colaborarii de business cu compania pe care o reprezinti.

2.1 pentru îndeplinirea obligațiilor legale care revin în sarcina WIFI WORLD S.R.L. în contextul serviciilor prestate, prin pagina de internet www.wifiworld.ro , inclusiv pentru procesarea solicitărilor dumneavoastră formulate prin intermediul paginii de internet www.wifiworld.ro sau efectuarea verificărilor și formalităților aferente încheierii contractului de prestări servicii cu WIFI WORLD SRL;

Avem nevoie de numele si prenumele tau, precum si de adresele de livrare pentru a trimite marfa comandata, tot in acest scop avem nevoie si de numarul de telefon.

Adresa de email este folosita in acest scop pentru a iti permite autentificarea in magazinul nostru online www.wifiworld.ro , pentru a primi email-urile de restare parola, creare conturi aditionale, activare cont precum si email-urile cu privire la starea comenzilor efectuate prin intermediul platformei.

 

Pe langa adresa de email a contului de utilizator, optional ne poti oferi o adresa de email a departamentului tehnic din cadrul companiei pe care o reprezinti. Vom folosi aceasta adresa pentru a comunica aspecte tehnice.

In functie de situatie (ex. metoda de livrare), furnizam datele mentionate mai sus catre terte parti, si anume catre firmele de curierat prin care se executa livrarile.

Acest scop general poate include, după caz, următoarele:

 

 • Crearea și administrarea contului in cadrul platformei web shop;
 • Prelucrarea comenzilor, inclusiv preluarea, validarea, expedierea și facturarea acestora;
 • Solutionarea anularilor sau a problemelor de orice natura referitoare la o comandă, la bunurile sau serviciile achiziționate;
 • Returnarea produselor conform prevederilor legale;
 • Rambursarea contravalorii produselor conform prevederilor legale;
 • Asigurarea serviciilor de suport, inclusiv oferirea de raspunsuri la intrebarile tale cu privire la comenzi sau la bunurile și serviciile WIFI WORLD.

 

Prelucram adresa ta de email, numele si telefonul pentru furnizarea de informatii prin intermediul e-mail-ului, SMS-ului si / sau apel telefonic cu oferte speciale, evenimente si/ sau alte forme de publicitate, precum si contactarea în vederea desfasurarii de sondaje de opinie a clientilor WIFI WORLD.

In toate mesajele pe care le trimitem catre tine exista posibiltatea de a te dezabona, avand ca efect oprirea viitoarelor trimiteri catre tine a acestor tipuri de informatii. 

In cele mai multe cazuri, ne Intemeiem comunicarile de marketing pe consimtamantul tau prealabil, exprimat prin bifarea căsuței "scop marketing". Te poti razgandi și retrage consimtamantul in orice moment, prin:

 

 • Modificarea setarilor din contul de client in Webshop;
 • Accesarea link-ului de dezabonare afisat în cadrul mesajelor pe care le primiți de la noi;
 • Contactarea WIFI WORLD folosind detaliile de contact descrise mai sus.

 

Pot exista situații in care vom folosi sau transmite informații pentru a ne proteja drepturile și activitatea comercială. Aceste pot include:

 

 • Masuri de protecție a site-ului web și a utilizatorilor platformei webshop fata de atacuri cibernetice:
 • Masuri de prevenire și detectare a tentativelor de fraudare, inclusiv transmiterea unor informații catre autoritatile publice competente;
 • Măsuri de gestionare a diverselor altor riscuri.

 

Temeiul general al acestor tipuri de prelucrări este interesul nostru legitim de a ne apara activitatea comerciala, fiind inteles ca ne asiguram ca toate masurile pe care le luam garanteaza un echilibru intre interesele noastre și drepturile și libertatile tale fundamentale.

De asemenea, in anumite cazuri ne intemeiem prelucrarea pe dispoziții legale cum ar fi obligația de a asigura paza bunurilor si valorilor prevazuta de legislatia aplicabila in aceasta materie.

Prin completarea datelor în formularele disponibile pe wifiworld.ro, Cumpărătorul declară și acceptă necondiționat ca datele sale personale să fie incluse în baza de date a WIFI WORLD S.R.L. și își dă acordul expres și neechivoc ca toate aceste date personale să fie stocate, utilizate și prelucrate.

2.2  pentru desfășurarea relației contractuale dintre WIFI WORLD S.R.L. și dumneavoastră, inclusiv în scopul executării contractului de prestări servicii, facturării și distribuirii facturilor, informarea Clienților/Cumpărătorilor privind situația Contului lor inclusiv validarea, expedierea și facturarea Comenzilor, rezolvarea anulărilor sau a problemelor de orice natură referitoare la o Comandă, la Bunurile și sau serviciile achizitionate; corespondenței cu dumneavoastră, recuperării eventualelor creanțe, precum și protejarii oricărui interes legitim al WIFI WORLD S.R.L., pe cale administrativă sau judiciară, cesiunii de creanțe către terțe părți, primirii și gestionării solicitărilor dumneavoastră, precum și conformării cu cerințele legale privind arhivarea;

2.3 pentru activități de marketing direct şi publicitate pentru produsele și serviciile WIFI WORLD SRL., sau ale partenerilor/ afiliatilor WIFI WORLD S.R.L., (e.g. oferte de produse/ servicii) prin promovarea celor mai potrivite produse și servicii ale WIFI WORLD S.R.L., sau ale partenerilor/ afiliaților WIFI WORLD S.R.L., inclusiv prin transmiterea de către WIFI WORLD S.R.L. a unor comunicări comerciale în acest scop. Acolo unde este cerut de lege, aveți posibilitatea de a va exprima consimțământul expres cu privire la utilizarea datelor dumneavoastra în acest scop și primirea de comunicări comerciale prin bifarea căsuțelor corespunzătoare în www.wifiworld.ro;

2.4 în scopul determinării și evaluării intereselor și preferințelor dumneavoastră, utilizând mijloace automate și/ sau neautomate, în vederea generării de oferte personalizate. Prin exprimarea consimțământului dumneavoastră la momentul bifării căsuței corespunzătoare în contul wifi world.ro, sunteți de acord ca WIFI WORLD S.R.L. să utilizeze tehnici informatice care pot duce la producerea unor efecte juridice în relaţia cu dumneavoastră sau care pot atrage anumite efecte cu un impact semnificativ în relaţia cu dumneavoastră. Prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop prezintă beneficiul de a vă oferi un serviciu cât mai apropiat de nevoile și interesele dumneavoastră, dar și de a vă sugera unele alegeri cu privire la produsele/ serviciile WIFI WORLD S.R.L. sau afiliaţilor/ partenerilor WIFI WORLD S.R.L.

2.5  în scopul evaluarii gradului dumneavoastră de satisfacție cu privire la produsele/ serviciile WIFI WORLD S.R.L.

2.6 în scopul unor analize statistice ce nu implică crearea de profiluri individuale.

 

Trimiterea de Newslettere și/sau alerte periodice, prin folosirea poștei electronice (e-mail, SMS). Important: conform art. 8, alin.1 din Regulamentul UE 679/ 2016 nicio societate comerciala nu are permisiunea de a colecta date personale ale persoanelor care nu au varsta de 16 ani impliniti.

Prelucrarea datelor în alte scopuri decât cele contractuale și legale, o vom realiza numai în funcție de alegerile tale.

 

 3.0 Temeiul juridic al prelucrărilor

Prelucrarea datelor cu caracter personal în scopurile de mai sus are la bază:

3.1 obligațiile legale care revine în sarcina WIFI WORLD S.R.L.. ca urmare a operaţiunilor prin intermediul acestei pagini de internet .

3.2 încheierea, respectiv executarea contractului de prestări servicii încheiat cu WIFI WORLD S.R.L.

3.3 interesul legitim al WIFI WORLD S.R.L. de a-și promova produsele și/ sau serviciile;

3.4 consimțământul dumneavoastră în ce privește activitățile de marketing/ publicitate și alte prelucrări pentru care legislația în domeniu prevede obligativitatea obținerii consimțământului.

În măsura în care ați exprimat consimțământul dumneavoastră cu privire la o anumită prelucrare, aveți dreptul de a vă retrage consimțământul în orice moment.

4.0 Durata prelucrării

 

4.1 Datele cu caracter personal sunt stocate în vederea prelucrării lor pe durata necesară atingerii scopurilor de prelucrare menționate mai sus și ulterior potrivit cerințelor din politicile noastre interne și în conformitate cu cerințele legale.

4.2 Datele vor fi șterse automat la solicitarea utilizatorului prin dezabonare, prin lipsa confirmării acceptului de prelucare la 30 zile de la înscriere sau se șterg manual prin cerere scrisă.

4.3 Durata pentru care se colecteaza, prelucreaza si folosesc datele personale este de 12 luni de la data confirmarii, dupa care se va solicita din nou acordul.

5.0 Dezvăluirea datelor cu caracter personal

În contextul îndeplinirii scopurilor de prelucrare, WIFI WORLD S.R.L.. poate dezvălui datele astfel colectate către partenerii săi contractuali, către afiliații săi, către persoane împuternicite care prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal pe seama WIFI WORLD S.R.L.. ori către autoritățile publice centrale/ locale, în următoarele cazuri:

 • pentru administrarea, întreținerea, personalizarea și îmbunătățirea acestei pagini de internet și a serviciilor derulate prin intermediul acestora;
 • pentru îndeplinirea unor obligații contractuale de către WIFI WORLD S.R.L. cum ar fi servicii de relaționare cu clienții, de imprimare şi trimitere facturi, etc;
 • în situațiile în care această dezvăluire ar fi necesară pentru atribuirea de premii sau alte facilități, obținute ca urmare a participării dumneavoastră la diverse jocuri sau concursuri cu caracter promoțional, sau alte campanii promoționale organizate de către WIFI WORLD S.R.L.
 • în cazul unor campanii promoționale organizate de către WIFI WORLD S.R.L. L. împreună cu diverși parteneri contractuali sau afiliați ai WIFI WORLD S.R.L..;
 • pentru efectuarea analizei datelor, testarea și cercetarea, monitorizarea tendințelor de utilizare și activitate, dezvoltarea caracteristicilor de siguranță și autentificarea utilizatorilor;
 • pentru transmiterea de materiale cu caracter publicitar/ promoțional, în condițiile și limitele prevăzute de lege;
 • atunci când dezvăluirea datelor cu caracter personal este prevăzută de lege.

6.0 Transferul datelor cu caracter personal

 

Datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi transferate pe teritoriul României către societățile afiliate WIFI WORLD S.R.L. sau către diverși împuterniciți ai WIFI WORLD S.R.L., fie către entităti care asigură garanții de securitate corespunzătoare, drepturile dumneavoastră conform prezentei politici de confidențialitate nefiind afectate în vreun mod negativ. Datele dumneavoastră cu caracter personal nu pot fi transferate în afara României, în statele membre ale UE sau în afara UE.

 

7.0 Furnizarea datelor cu caracter personal

 

Furnizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal este necesară pentru ca dumneavoastră să puteți beneficia de oferte cu privire la produsele/ serviciile WIFI WORLD S.R.L. sau ale partenerilor/ afiliaților WIFI WORLD S.R.L. sau pentru ca WIFI WORLD S.R.L. să poată gestiona solicitările dumneavoastră cu privire la încheierea sau executarea contractelor cu WIFI WORLD S.R.L. Refuzul furnizării datelor cu caracter personal poate avea drept consecință imposibilitatea beneficierii de serviciile menționate mai sus.

 

8.0  Măsuri de securitate a datelor

 

WIFI WORLD S.R.L.. va aplica în utilizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal măsurile tehnice și organizatorice necesare în vederea asigurării securității acestora, protejării împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat.

 

9.0  Drepturile de care beneficiați

 

9.1 În legătură cu această prelucrare de date, aveți dreptul de a solicita accesul la datele dumneavoastră cu caracter personal, rectificarea sau ștergerea acestora sau restricționarea prelucrării, dreptul de a vă opune prelucrării în limitele și condițiile prevăzute de lege, precum și dreptul la portabilitatea datelor. De asemenea, dacă alegeți să oferiți consimțământul dumneavoastră cu privire la anumite prelucrări, aveți dreptul să-l retrageți în orice moment.

 

9.2 Dreptul de acces înseamnă că aveți dreptul de a obține o confirmare din partea noastră că prelucrăm sau nu datele dumneavoastră, iar dacă da, să vă oferim acces la aceste date precum și informații despre cum sunt prelucrate

 

9.3 Dreptul la portabilitate se referă la faptul că puteți primi datele personale într-un format structurat, care poate fi citit automat și la dreptul că acestea pot fi transmise direct altui operator

Dreptul la opoziție vizează dreptul de a vă opune prelucrării datelor personale atunci când aceasta deservește un interes public ori un interes legitim al nostru

 

9.4 Dreptul la rectificare se referă la corectarea fără întârzieri nejustificate, a datelor personale inexacte

Dreptul la ștergere/dreptul de a fi uitat înseamnă că aveți dreptul să vă ștergem datele colectate fără întârzieri nejustificate, în oricare din următoarele situații: nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, v-ați retras consimțământul și nu există alt temei juridic pentru prelucrare, vă opuneți prelucrării, datele au fost colectate ilegal, datele trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale, colectarea s-a făcut cu oferirea de servicii ale societății informaționale.

 

9.5 Dreptul la restricționarea prelucrării poate fi exercitat dacă se contestă exactitatea datelor pe o anumită perioadă, suficientă pentru verificarea datelor, dacă prelucrarea este ilegală dar nu se dorește ștergerea datelor doar restricționarea, în cazul în care WIFI WORLD S.R.L.. nu mai are nevoie de datele personale în vederea prelucrării însă ni le cereți pentru apărarea unui drept în instanță, dacă v-ați opus prelucrării pentru intervalul de timp cât se verifică dacă drepturile legitime prevalează asupra drepturilor dumneavoastră.

 

 

10.0 Contact și suport privind datele dumneavoastră

 

Toate aceste drepturi le puteți exercita printr-o cerere scrisă, datată, semnată și transmisă către WIFI WORLD S.R.L.. prin:

 

10.1 Poștă la adresa: WIFI WORLD S.R.L.., cu sediul în Fagars, Str.Doamna Stanca nr.86, jud Brasov

e-mail la office@wifiworld.ro

 

10.2 În plus, aveți dreptul de a depune plângeri la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau la instanțele de judecată, cu privire la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal. În România, datele de contact ale autorității de supraveghere pentru protecția datelor sunt următoarele:

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

B-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, Romania

Telefon: +40.318.059.211 sau +40.318.059.212;

E-mail:anspdcp@dataprotection.ro

 

Fără a vă afecta dreptul dvs de a contacta în orice moment autoritatea de supraveghere, vă rugăm să ne contactați în prealabil, și vă promitem că vom depune toate eforturile necesare pentru a rezolva orice problemă pe cale amiabilă.   în cazul în care considerati WIFI WORLD S.R.L.  v-a încălcat vreun drept în baza prevederilor legale.

 

Această pagină de internet folosește fișiere de tip cookie. Pentru mai multe informații cu privire la modul în care se folosesc aceste fișiere, vă rugăm să accesați următorul link: https://www.wifiworld.ro/cookies/